Energieverkenning IJsselmeergebied

Opdracht: ontwerpend onderzoek
Locatie: IJsselmeer
Jaar: 2017

Opdrachtgever: Ministerie voor Infrastructuur en Milieu,
Partners: PosadMaxwan, Ecofys

Niet alleen op het land, maar ook op wateren zoals het IJsselmeer wordt steeds vaker de vraag gesteld op welke manier duurzame energie kan worden opgewekt. Open ruimte zoals op het IJsselmeer is echter schaars in Nederland. De energietransitie in het IJsselmeergebied drijft dan ook op slimme functiecombinaties met duurzame opwek.

Samen met Ecofys hebben we een energieverkenning voor het IJsselmeer als samenhangend watersysteem uitgevoerd. De verkenning is een aanzet tot een gezamenlijke energievisie die aansluit bij wat er in de verschillende regio’s gebeurt. In de visie beschrijven we hoe het IJsselmeergebied kan bijdragen aan de nationale en regionale energiedoelen en de ruimtelijke kwaliteiten en opgaven in het IJsselmeergebied in acht neemt. De studie is een uitvloeisel van een gezamenlijke gebiedsagenda voor het IJsselmeer, waar het rijk sinds 2015 samen met betrokkenen aan werkt.