ENERGIE & RUIMTE. EEN NATIONAAL PERPSECTIEF

Partners: Dirk Sijmons, FABRICations, H+N+S, Landschapsarchitecten, PosadMaxwan, Studio Marco Vermeulen en NRGlab/Wageningen Universiteit
Datum: September 2017

Hoe veel ruimte vraagt het duurzaam opwekken van onze energie? Past dat eigenlijk wel in Nederland? Wat betekent dat dan voor onze steden en ons landschap? De publicatie ’Energie en Ruimte. Een nationaal perspectief’ schetst een mogelijk antwoord en laat zien welke keuzes er voorliggen.

De publicatie Energie en Ruimte is ontstaan vanuit een samenwerking tussen partijen die al langer bezig zijn met het
onderwerp: Dirk Sijmons, FABRICations, H+N+S Landschapsarchitecten, Generation.Energy/POSAD spatial strategies,
Studio Marco Vermeulen en NRGlab/ Wageningen Universiteit.

De publicatie laat zien dat het door middel van ontwerpend onderzoek mogelijk is om tot een coherent beeld voor heel Nederland te komen. Een beeld waarin de ruimtelijke kansen en overwegingen centraal staan. Voor het eerst sinds het klimaatakkoord in 2015 is de ruimtelijke impact van de energietransitie in detail op kaart gezet: Een
landelijk overzicht die tot een heldere ‘To Do List’ voor 2050 heeft geleid.