ENERGIE ATELIERS WEST-BRABANT

Opdrachtgever: Ministerie voor Infrastructuur en Milieu, VNG, PNB en de regio West-Brabant.
Partners: PosadMaxwan en H+N+S
Periode: November 2016 – Maart 2017

Een energieanalyse met het huidige energiegebruik, het aandeel duurzame energie en de potentie duurzaam op te wekken energie per
energiesoort vormde het vertrekpunt voor ateliers en gesprekken in de regio.

Via zes ateliersessies is een inventarisatie gedaan van kansen, initiatieven en concrete projecten (bovenste afbeelding). Deze zijn verder uitgewerkt door via verschillende ontwikkelrichtingen per energiebron in een ontwerptafel aan het werk te gaan. Hieruit is een beeld gevormd van mogelijke bouwstenen voor de regionale energiestrategie (onderste afbeelding). Ook zijn concrete voorbeeldprojecten waar de stakeholders mee verder kunnen en willen benoemd.