INTEGRAAL IN BEELD

Thema: Stad en energietransitie

Hoe wordt de verduurzaming van een gebied het beste vormgegeven? Welke nieuwe duurzame vormen van energieopwekking, -transport en -opslag kunnen (stapsgewijs) geïntegreerd worden in de transformatie van een gebied? Gebiedstransformaties – wijken met een grote nieuwbouw of herstructureringsopgave – zijn een uitgelezen kans om de ruimtevraag van duurzame energie te integreren. En daarmee te versterken met de andere ruimtelijke opgaven.

De basis voor een goed doordacht energieplan ligt in het ruimtelijk maken van die integrale aanpak die de gemeente voor ogen heeft. Door lagen over elkaar heen te leggen wordt snel inzichtelijk waar slimme combinaties kunnen worden gemaakt of waar beperkingen zijn.