BOXTEL ENERGIENEUTRAAL IN 2030

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Partners: Publieke versnellers
Datum: 2018-2019

De ambitie van de Boxtelse gemeenteraad is om in 2030 energieneutraal te zijn. In het onderzoek voor de gemeente Boxtel is uitgezocht wat het huidige energieverbruik is en hoe dit energeverbruik zich ontwikkeld tot 2030 in het scenario dat we ‘niks doen’. In twee werkateliers is samen met Boxtelnaren gekeken naar geschikte besparingsopties en mogelijkheden voor duuzame energieopwekking.

Om de discussie te prikkelen waren een drietal ruimtelijke scenario’s geschetst die scherp met elkaar contrasteren om het effect van ruimtelijke keuzes te laten zien. Het rapport geeft de gemeente handvatten voor een uitwerking naar een ruimtelijk plan. En het reikt een kader aan voor de gemeentelijke bijdrage aan de Regionale Energiestrategie van Noord-Oost Brabant