ANALYSEKAARTEN NATIONAAL PROGRAMMA RES

Opdrachtgever: VNG
Partners: CE Delft, Geodan
Datum: April 2019

Generation.Energy, CE Delft en Geodan hebben voor het Nationaal Programma Regionale energiestrategie een basisset aan analysekaarten opgesteld om regio’s te ondersteunen bij hun regionale energiestrategie; te raadplegen via een viewer. In deze viewer wordt een set basisgegevens gepresenteerd met betrekking tot energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschikbare en veelgebruikte landelijke databronnen. Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van een Regionale Energie Strategie (RES).

De gegevensset is uniform per gemeente en RES-regio. RES-regio’s kunnen de gegevens gebruiken voor hun eigen RES-traject. De gegevens zijn downloadbaar, en kunnen door elke regio naar eigen goeddunken verder worden benut, aangevuld en gecombineerd met regionale en lokale aanvullende data of gebruikt worden voor toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen.

De viewer is hier te vinden.