AMBITIEKAART RUIMTE EN ENERGIE

Thema: Ambities en beleid

Deze online kaart laat in één helder overzicht zien waar volgens de RES-regio’s ruimte wordt gezocht voor zonne- en/of windenergie en hoe deze gebieden zich verhouden tot andere grote ruimtelijke opgaven zoals stadsuitbreidingen en natuuropgaven. Deze kaart maken we omdat we geloven dat de energietransitie gebaat is bij inzicht en overzicht. Het is al complex genoeg.

Door informatie vergelijkbaar te presenteren, wordt door de oogharen veel zichtbaar. Bijvoorbeeld in de grensgebieden: sluiten de regio’s goed op elkaar aan qua ruimtelijke keuzes? Waar zijn kansen voor synergie tussen bijvoorbeeld woningbouw en energie, en waar potentiële conflicten? Deze ruimtelijke beleidskaart toont alle relevante lagen samen op 1 plek, actueel en in de juiste balans tussen detail en visuele eenvoud. In ontwikkeling. Suggesties? Laat het ons weten!