Samen aan de slag

 

We maken visuele on en offline gespreksmiddelen om met een groep deelnemers een gericht gesprek te voeren over de energietransitie. Er zijn een tal aan vragen te bespreken: hoeveel duurzame energie willen we opwekken? Waar past dat? Welke wijken kunnen als eerste van het gas af? Wat zijn de ruimtelijke keuzes?

‘Samen bouwen aan de energietransitie’ vraagt om werkvormen die deelnemers uitnodigt om met elkaar het gesprek aan te gaan. Onze werkvormen dienen een breed publiek en kunnen worden ingezet voor het verkennen van perspectieven, ophalen van wensen en bedenkingen en het begrijpen van de opgave.

Een greep uit onze werkvormen

 

We werken met twee standaard type formats: serious games en simulaties. Allen op maat te maken, als de situatie daarom vraagt.  Al onze werkvormen zijn gebaseerd op de analyses en technische onderbouwingen die we ook doen in onze adviezen.

Serious games – snel inzicht in de opgave en dynamiek

 

Deelnemers in een kort tijdsbestek laten ervaren wat er komt kijken bij de warmte-, elektriciteit- of netwerkinfrastructuuropgave. In te zetten bij de start voor een visievorming of planproces, om deelnemers te informeren. Bijvoorbeeld op een raadsinformatieavond of bewonersavond.

Simulaties – live strategieën verkennen

 

Beleidsmakers, stakeholders, bewoners of bestuurders gaan in een dagdeel met elkaar de diepte in over de warmte- of elektriciteitsopgave in eigen gemeente of regio. In te zetten in de ontwerpfase van een visievorming of planproces, om adviezen op te halen en voor co-creatie.  

Voor en met wie?

  • Bestuurders en raadsleden

    Bestuurders en raadsleden kunnen in onze (online) ateliers aan de slag met het interactief verkennen van de energie-opgave. Onze volksvertegenwoordigers betrekken wij ook vaak voor het formuleren van uitgangspunten, ontwikkelen van scenario's en onderzoeken van principekeuzes.
  • Bewoners en stakeholders

    Laat bewoners en lokale stakeholders meedenken over een duurzamere toekomst. "Hoe kunnen we op een duurzame manier aan onze energievraag voldoen? En onder welke voorwaarden kan dat? Welke lokale kansen zijn er?" Betrek bewoners en stakeholders voor een betere en meer gedragen energiestrategie.
  • Ambtenaren

    In onze projecten gaan we interactief aan de slag met een ambtelijk team, vaak uit verschillende disciplines. Samen structureren we kennis en inzichten, vormen we ideeën, onderzoeken we mogelijkheden en ontwikkelen we scenario's.