Publicatie: klimaat, energie en ruimte

Hoe groot is de opgave van de klimaat- en energietransitie? Wat is hiervan de ruimtelijke impact en welke ontwerpmogelijkheden zijn er om deze enorme uitdaging aan te gaan?

Om deze vragen inzichtelijk te maken, hebben de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken opdracht gegeven voor een verkenning. Generation.Energy heeft samen met koplopers op het gebied van energie en ruimte een Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat geschreven. Met dit overzichtelijke werk kan de bewustwording rond de belangrijke vraagstukken worden vergroot.

Neem contact op met Boris Hocks voor vragen over de inhoud en de totstandkoming van het boek.

Opdracht

Ontwerpend onderzoek

Locatie

Nederland

Periode

2018

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Team