Knooppunt voor distributie én zonne-energie

Een groei van distributiecentra en bedrijfshallen land in het Nederlandse landschap, namelijk in XXL-formaten langs infrastructuren in het buitengebied. Deze ‘dozen’ zijn groot grondverbruikers. De ruimtelijke impact die deze gebouwen op het landschap hebben zijn interessant om naast de ontwikkeling van zonnevelden te leggen. Uit onderzoek blijkt dat maximaal 0,7 procent van de landbouwgronden moet veranderen naar zonnevelden. Hoe is de opgaven van zonnevelden compact te combineren in het landschap van het distributievastgoed?

Kansen voor diversiteit

Dit is te combineren op de ‘industriële’ oppervlaktes van een distributiecentrum: op de daken en de verkeersruimtes voor vrachtwagens of ander vervoer. Bijvoorbeeld door een overdekking met zonnepanelen te plaatsen over het asfalt.

Maar er liggen ook kansen om deze monotone logistieke gebieden te kleuren met andere functies. Een voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen in een groen park langs bedrijfshallen. Dit kan een betekenis hebben voor een groter regionaal gebied, bijvoorbeeld door de biodiversiteit te verrijken. Daarbij bieden nieuwe groene ontwikkelingen de mogelijkheid om bestaande ecologische of recreatieve routes te verbinden. Om zo toch een weg te vinden door de ruimtelijk gefragmenteerde bedrijventerreinen.

Hoe past XXL lokaal?

De bedrijfshallen lijken in elk geval een zelfde soort XXL vorm te hebben, maar de kenmerken van de plek en het landschap zijn áltijd specifiek. Er spelen lokale opgaven waar bedrijfshallen een verbinding mee moeten zoeken, want alleen zo zijn functies te combineren tot een compact distributieknooppunt met energieopwekking. De opgave van hernieuwbare energie kan een plek krijgen in en diversiteit brengen aan distributiegebieden in het landschap.