Functiecombinaties #1: Zonnevelden en klimaatadaptatie

Hernieuwbare energieopwekking vraagt om ruimte, maar zo ook allerlei andere ontwikkelingen die spelen in de stad en in het landelijke gebied. Daarom vraagt dit om slim om te gaan met verschillende functies, bijvoorbeeld door te combineren. Er is een palet aan mogelijkheden binnen functiecombinaties, maar ook aan de manieren van ruimtelijke inpassing. In andere woorden, het is een ontwerpopgave. In deze serie nemen we een kijk in de verschillende opties van functiecombinaties. Deze week: het opwekken van zonne-energie en de inrichting voor klimaatadaptatie, want hoe past dit naast elkaar?

Oplossingen voor klimaatadaptatie sluiten aan op toekomstige periodes van hitte en droogte, maar ook extreme neerslag en de stijging van de zeespiegel. Er zijn allerlei mogelijkheden waarin deze oplossingen ook een plek kunnen geven aan zonne-energie.

Infographic meervoudig ruimtegebruik: zonne-energie en klimaatadaptatie

Kustbescherming

Denk aan het verhogen van de dijken ter bescherming van een stijgende zee, waarbij het talud van een dijk zich ook leent voor het opstellen van zonnepanelen. Een ander voorbeeld zijn zandbanken langs de kust, die in tijden van een storm golven breken. Maar deze kunnen ook functioneren als zonne-eilanden die ingericht zijn met panelen.

Waterberging

Voor extreme neerslag in de winter of de lente kan bijvoorbeeld een waterberging de overlast verhelpen. Het bergen van water in het (stedelijke) landschap kan dan later worden ingezet in tijden van extreme droogte of hitte. Want in deze periodes kan door de omstandigheden de oogst mislukken of de temperatuur in de stad zo lopen dat dit kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarbij kan de oppervlakte van een waterberging ook ruimte geven aan zonnevelden. Zo maakt een buffer van water een stabieler systeem én levert het een bijdrage aan de opwekking van zonne-energie.