Nationaal Klimaatakkoord gepubliceerd

Vorige week is het klimaatakkoord gepubliceerd – één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. Ruimtelijke experts van Generation.Energy hebben mogen bijdragen aan het tot stand komen van het Klimaatakkoord. Zo was Taco Kuijers betrokken bij de elektriciteitstafel, en bracht Boris Hocks de input van de verschillende sectortafels samen in het Klimaatberaad.

https://generation.energy/portfolio-item/nationaal-klimaatakkoord/