Esther Wever over “de straat van de toekomst”

Esther Wever is onlangs begonnen als trainee GIS en Urban Design bij Generation.Energy. Ze vertelt ter kennismaking over haar achtergrond en haar onderzoek:

Ik ben Esther, heb een master Geotechniek gevolgd aan de TU Delft en werkervaring in de civiele techniek. Ontwerpvraagstukken wekken mijn interesse, en ik vind het leuk om op een groot schaalniveau te werken. Door middel van een verbredend onderzoek bij Generation.Energy krijg ik nu de kans om mijn technische achtergrond in te zetten voor slimme analyses en om daarnaast veel te leren over ruimtelijk ontwerpen.

Mijn onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In eerste instantie onderzoek ik de haalbaarheid van de aanleg van warmtenetten: bij welke bouwdichtheid is de aanleg van een warmtenet haalbaar? En past dit net wel in de straat? Hierbij zijn bouwfysische eigenschappen van de wijk van belang, maar bijvoorbeeld ook data over kabels en leidingen. Vervolgens ga ik kijken of het mogelijk is om het straatontwerp te verbeteren. Als de straat toch open moet voor de aanleg van het warmtenet, dan kun je er net zo goed iets mooiers en beters van maken.

Op deze manier wil ik gemeenten inzicht bieden in de condities die de haalbaarheid van het warmtenet in de stad bepalen. En ik wil zo een beter straatontwerp maken. Deze “straat van de toekomst” mag wat mij betreft een stuk groener en moet het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ontwerp flexibel genoeg is om de verschillende fases van de energietransitie het hoofd te bieden.