Resultaten Energieplan voor CID gepresenteerd

Wat is het effect van de transformatie van het hart van Den Haag op de energievraag en potentie?

Klasien Visser, projectleider bij Generation.Energy, heeft gisteren (26 maart) de resultaten van de verkenning van CID gepresenteerd aan het wijkkernteam, een mix van stakeholders. Hoeveel elektriciteit en warmte is er in het CID nodig? Hoeveel kan er in het CID opgewekt worden? En wat gebeurt er als er 12.000 of 18.500 nieuwbouw woningen bijkomen?

De Binckhorst

De Binckhorst is een van de weinige uit- en inbreidingslocaties van Den Haag. Er zal de komende jaren veel geïnvesteerd en getransformeerd worden in het huidige bedrijventerrein. De Binckhorst de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

Energieplan voor het gebied

De verdichting heeft invloed op de energievraag en ook op de benodigde fysieke ruimte voor distributie binnen het gebied. Daarnaast biedt de nieuwe ontwikkeling een mogelijkheid om te kijken naar energetisch interessante manieren van inbreiding; zoals daken zo ontwerpen dat zij geschikt zijn voor een grotere hoeveelheid panelen. Het is daarom belangrijk om in verschillende scenario’s te kijken wat de veranderingen betekenen; niet alleen voor het energiegebruik, maar ook voor de potentie.

In deze opdracht werkt Generation.Energy aan het energieplan, waarin we rekening houden met huidige en toekomstige bedrijvigheid in het gebied.
Het energieplan biedt dan ook inzicht in het huidig en toekomstig energiegebruik binnen de Binckhorst en de potentie,