Ruimtelijke potentie-analyses voor 30 RES-regio’s

Elk van de 30 RES-regio’s staat voor de opgave om tot een Regionale Energie Strategie te komen. Een belangrijke bouwsteen daarvoor is een analyse van de mogelijkheden voor duurzame opwekking van warmte en elektriciteit. Daarbij is het van belang dat die analyse op een uniforme manier wordt gedaan zodat resultaten onderling vergelijkbaar en optelbaar zijn. De VNG biedt deze analyse aan de RES-regio’s aan als input voor hun eigen proces om tot een bod aan hernieuwbare energie te komen en een plan om deze te realiseren.

Generation.Energy werkt met CE Delft en Geodan samen aan het berekenen van de potentiecijfers en het in kaart brengen van de energie-infrastructuur in relatie tot het vraag en aanbod in de omgeving.

Omdat er gedurende het proces van de regionale energiestrategieën steeds nieuwe gegevens beschikbaar kunnen komen en uitgangspunten kunnen veranderen, leveren we de analyse op door middel van een online platform dat ontwikkeld wordt door Geodan.

Generation.Energy draagt primair zorg voor het analyse-onderdeel elektriciteit. CE Delft is verantwoordelijk voor het analyse-onderdeel warmte in de gebouwde omgeving.

Midden maart lanceren we het platform van waaruit alle gegenereerde inzichten worden ontsloten voor de gebruikers in de RES-regio’s.