Ateliers: Duurzaam opwekken in Holland Rijnland


Waar in de regio plaats je nieuwe zonneweiden en windturbines, en onder welke voorwaarden?

Samen met APPM heeft Generation.Energy de afgelopen maanden in Holland Rijnland de Simulatie “Energie en Ruimte” ingezet om deze vraag te beantwoorden. Deelnemers werden uitgedaagd om de benodigde opwekking met fiches van windturbines en zonnevelden ‘neer te leggen’ in hun gemeente. Dat blijkt in de praktijk handig gereedschap om bestuurders, professionals en ook groepen inwoners te laten ervaren wat de keuzemogelijkheden zijn.

Elk van de drie avonden startte met een uiteenzetting van de opgave waarvoor Holland Rijnland staat. Wil Holland Rijnland in 2050 energieneutraal zijn, dan moeten 26,8 Petajoule (PJ) aan energie opgewekt worden. Vergelijk 1 PJ  met energie voor 15.000 huishoudens. En dat duurzame energieopwekking ruimte behoeft, werd ook al snel duidelijk. Voor 1 PJ zijn 30 tot 40 grote windmolens nodig. Die mogen niet te dicht bij bebouwing of hoogspanningskabels staan. Kies je voor zonneweides, dan heb je in plaats van één windmolen, 8 hectare grond nodig. Om dat equivalent aan biomassa-energie te bereiken, zijn 350 koeien nodig die maar liefst 114 hectare aan weiland nodig hebben. Ieder keuze heeft dus z’n eigen impact.Wij kijken terug op een reeks succesvolle simulatie avonden, die resulteerden in een set aanbevelingen voor de Regionale Energie Strategie van Holland Rijnland.


Lees hier het artikel dat de regio Holland Rijnland schreef over de interactieve bijeenkomsten rondom Energie en Ruimte die wij organiseerden.