"Geeft de energietransitie een plek"

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen – en opgaven – van onze generatie.

Waar laten we alle duurzame bronnen, alle zonnevelden en windmolens? Waar en hoe kunnen we het beste besparen? Waar liggen de kansen voor nieuwe energielandschappen en hoe garanderen we de hoge leefkwaliteit van stad en landschap? Generation.Energy wil de energietransitie versnellen door hem

een plek te geven.

We verbinden energie met ruimte, we maken kaarten en strategieën die laten zien waar en wanneer investeringen het beste renderen. Dat doen we snel en accuraat, op basis van slimme data, ruimtelijke expertise, en uw voorkeuren. Of u nou een gemeente bent op zoek naar een energievisie, of een ontwikkelaar op zoek naar geschikte zonnepercelen.”

 

 

Het belang van het 'waar'

GENERATION.ENERGY

inspiratie

De ruimtelijke impact van de energietransitie

Het Generation.Energy-team heeft (onder de vlag van Posad) de afgelopen jaren een breed portfolio van opdrachten uitgevoerd. O.a. voor de ministeries van I&M en EZ, voor Vlaanderen en de stad Antwerpen, de provincies Flevoland en Noord-Brabant, de Metropoolregio's van Amsterdam en Eindhoven en diverse regio's in Zuid-Holland en Noord-Brabant. We presenteren enkele voorbeelden van wat we doen en hoe we werken.

Generation.Energy is uw adviseur op het gebied van ruimte en energie. We bieden inzicht: waar liggen mogelijkheden voor duurzame opwekking en besparing? We werken daarbij visueel: analyses op kaart en in begrijpelijke beelden, en altijd dienend aan het doel. Of dit nu een energiestrategie of omgevingsvisie is, of een zoektocht naar geschikte zonneweides. Daarnaast organiseren we de ontmoeting. Onderstaande producten geven een indruk van wat we bieden. Omdat niet alles te vatten is in standaardoplossingen bieden we uiteraard ook maatwerk. Of combinaties van standaard en maatwerk. We komen graag met u in gesprek om te zien wat we kunnen bijdragen!

Wat we te bieden hebben

PRODUCTEN

Energie- en ruimtespel

Regionale energiestrategie

‘Here comes the sun’

Word bewust van de opgave

Maak een ruimtelijk plan

Vind locaties voor opwekking

Het slimme model van Generation.Energy laat zien wat de potentie is van een stad of regio. Het geeft inzicht in de specifieke besparingsmogelijkheden en opwekpotentie. Zonne-energie, wind, geothermie en biomassa worden allemaal op kaart gezet. De ideale onderlegger voor visievorming en beleid voor gemeenten, regio's en provincies.

Een zonneveld kan niet overal, maar welke percelen zijn het meest geschikt?  Filter op basis van grootte, afstand tot netwerk, grondgebruik, aantal omwonenden en nog veel meer parameters die relevant zijn voor de businesscase. Voor ontwikkelaars die hun kans op succes willen vergroten, voor gemeenten die inzicht willen in de beste en meest logische beleidskeuzes en ter ondersteuning van netbeheerders.

Maak kennis met de energie-opgave in een dagdeel of avond en leg de basis voor een (regionale)energiestrategie! Het spel is geschikt voor groepen beleidsmakers, politici of scholieren.  Aan de hand van een kaart van ‘hun’ gebied gaan deelnemers aan de slag met duurzame energie. Met ‘fiches’ op schaal kunnen zonnevelden en windturbines worden neergelegd. Het spel geeft inzicht in de omvang van de opgave en stof voor discussie. Kunnen we energieneutraal worden? Hoeveel ruimte kost dat, en waar willen we dit?

opdrachtgevers

partners